Korczak 2012

01.01.2012 – 31.12.2012


Janusz Korczak - człowiek naszych czasów? Program Żydowskiego Instytutu Historycznego

Żydowski Instytut Historyczny wraz z Fundacją Korczakowską, w porozumieniu z Muzeum Historycznym m.st. Warszawy – Ośrodkiem KORCZAKIANUM oraz innymi instytucjami, przygotowuje całoroczne działania edukacyjne i kulturalne związane z obchodami Roku Janusza Korczaka. 

[więcej...]
01.01.2012 – 31.12.2012


Rok Korczaka w Szkole Podstawowej nr 146

Organizacja projektu „Maciuś 2012” we współpracy z paryską szkołą podstawową w ramach Marki Jakości 2012. W ramach projektu zostanie zrealizowany m.in. cykl zajęć poświęcony Januszowi Korczakowi, debata dorosłych, projekt Koła Teatralnego, dziecięcy blog dotyczący praw dziecka, organizacja przez uczniów przedstawienia dla dzieci z domu dziecka, udział w projekcie „Czytające Szkoły” poświęconemu tekstom Korczak, debata szkolna z udziałem Rzecznika Praw Dziecka. 

[więcej...]
01.01.2012 – 31.12.2012


Rok Korczaka w Przedszkolu Nr 137

Przeszkole integracyjne nr 137 im. Janusza Korczaka przygotowało bogaty program wydarzeń towarzyszących Roku Korczaka.

[więcej...]
01.01.2012 – 30.06.2012


Maciuś 2012 czyli prawa dziecka i obywatela z królem Maciusiem I

Od grudnia 2011 roku Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej uczestniczy w Międzynarodowym Projekcie „Maciuś 2012” (Prawa dziecka i obywatela z królem Maciusiem I, synem duchowym Janusza Korczak, w ramach marki jakości „Paryż Europa 2012” i Roku Korczaka 2012). Projekt jest prowadzony przez Stowarzyszenie Francuskie im. Janusza Korczaka (Association Francaise Janusz Korczak) w Paryżu. 

[więcej...]
01.02.2012 – 31.03.2012


Mój spacer po Warszawie – konkurs dla dzieci i młodzieży

Konkurs, organizowany przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4, składa się z części plastycznej i multimedialnej. 

[więcej...]
<<<12345>>>

 
AKTUALNOŚCI

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma wraz z partnerami: Międzynarodowym Stowarzyszeniem im. Janusza Korczaka, Polskim Stowarzyszeniem im. Janusza Korczaka,  Katedrą UNESCO im. Janusza Korczaka w Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz Fundacją Korczakowską zapraszają 7 grudnia 2012 r. do udziału w Międzynarodowe Seminarium Dobrych Praktyk Korczakowskich KORCZAK. Lubię to! Ideą seminarium jest stworzenie przestrzeni do zaprezentowania najciekawszych projektów zorganizowanych przez szkoły i placówki, ośrodki kultury, organizacje pozarządowe i inne instytucje, dla których ten rok był ważny dla poznania i wdrażania szeroko pojętej myśli korczakowskiej. W seminarium wezmą...
[więcej]