Korczak 2012
Rok Janusza Korczaka

 
 

Uchwałą Sejmu RP rok 2012 ustanowiono Rokiem Janusza Korczaka, objętym następnie honorowym patronatem Prezydentowej Anny Komorowskiej. W 2012 roku mija 70. rocznica śmierci Janusza Korczaka (Henryka Goldszmita) w niemieckim obozie zagłady w Treblince oraz 100. rocznica założenia przez niego w Warszawie Domu Sierot – wyjątkowej placówki dla dzieci żydowskich, prowadzonej w sposób na owe czasy całkowicie nowatorski. Ogólnopolskim koordynatorem obchodów Roku Korczaka jest Rzecznik Praw Dziecka.

Ideą roku korczakowskiego jest przypomnienie biografii i dorobku „Starego doktora”, który walczył o to, by w dziecku dostrzec przede wszystkim człowieka, z wszelkimi należnymi mu prawami. Takim podejściem rewolucjonizował ówczesne systemy pedagogiczne i edukacyjne, a całym życiem, a w końcu śmiercią, dawał świadectwo wierności głoszonym przez siebie ideom. 
 
Warszawa jest moja i ja jestem jej 
 
Warszawskie obchody Roku Janusza Korczaka odbywają się pod hasłem nawiązującym do słów Janusza Korczaka Warszawa jest moja i ja jestem jej. Intencją działań jest nie tylko przypomnienie spuścizny Korczaka, ale także podkreślenie jego wyjątkowej emocjonalnej więzi z Warszawą. Rok Janusza Korczaka w Warszawie przebiega pod patronatem Pani Prezydent m. st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz.
 
Dom Spotkań z Historią, z ramienia Urzędu m. st. Warszawy, pełni funkcję informatorium roku korczakowskiego w Warszawie. Wszystko, co dotyczy stołecznego programu staramy się zamieszczać na tej stronie.  
 
Jednocześnie informujemy, że w Warszawie działa Oddział Muzeum Historycznego m. st. Warszawy - Ośrodek Dokumentacji i Badań KORCZAKIANUM. Ośrodek gromadzi, bada, udostępnia i popularyzuje materiały dokumentujące spuściznę życiową Janusza Korczaka, jego biografię osobistą, dorobek pisarski; dzieje instytucji przezeń tworzonych i współtworzonych; losy ludzi z najbliższego kręgu; polską i zagraniczną recepcję dzieła oraz postaci.
 
Pracownicy Ośrodka udzielają także konsultacji eksperckich instytucjom i osobom chcącym wykorzystać dorobek Janusza Korczaka w swoich działaniach.
AKTUALNOŚCI

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma wraz z partnerami: Międzynarodowym Stowarzyszeniem im. Janusza Korczaka, Polskim Stowarzyszeniem im. Janusza Korczaka,  Katedrą UNESCO im. Janusza Korczaka w Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz Fundacją Korczakowską zapraszają 7 grudnia 2012 r. do udziału w Międzynarodowe Seminarium Dobrych Praktyk Korczakowskich KORCZAK. Lubię to! Ideą seminarium jest stworzenie przestrzeni do zaprezentowania najciekawszych projektów zorganizowanych przez szkoły i placówki, ośrodki kultury, organizacje pozarządowe i inne instytucje, dla których ten rok był ważny dla poznania i wdrażania szeroko pojętej myśli korczakowskiej. W seminarium wezmą...
[więcej]